Gdzie szukać pomocy?

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz niesienie pomocy osobom doznającym przemocy i ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne instytucje i służby społeczne. Należą do ich między innymi: Policja, prokuratura, pomoc społeczna ( w tym: ośrodki pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, ośrodki interwencji kryzysowej), gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, służba zdrowia.

 • Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo, tel. 89 754 45 33, adres mailowy: sekretariat@cussrokwo.pl

 

Każda osoba doznająca przemocy może również zadzwonić pod podane numery telefonów:

 • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" tel. 800 12 00 02, bezpłatny i czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu;

 • Dyżur prawny, tel. (22) 666 28 50 (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 1700–2100)

 • Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

 • SKYPE: pogotowie.niebieska.linia ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – konsultanci posługują się językiem migowym.

 • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.

 • Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 930 do 1530, od godz. 1530 do 930 włączony jest automat).

W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia powiadom Policję tel. 112, 997 lub Prokuraturę.

Pamiętaj przemoc domowa jest przestępstwem!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (ścigane z urzędu).

 

Materiały edukacyjno-profilaktyczne dostępne w Centrum Usług Społecznych w Srokowie

 

                    

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie