Procedura "Niebieskie karty"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Od 22 czerwca 2023r. obowiązuje znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wprowadzono szereg nowych rozwiązań ustawodawczych, których celem jest poprawa sytuacji osób dotkniętych przemocą. W szczególności zmienione zostały przepisy dotyczące procedury „Niebieskie Karty”.

Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez osoby wchodzące w skład grupy diagnostyczno-pomocowej w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001870/O/D20231870.pdf