Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

                                      

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

DOFINANSOWANIE

215 679 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

215 679 ZŁ

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób z niepełnosprawnością.

REALIZOWANE ZADANIA

Uczestnicy określą swoje potrzeby przede wszystkim w sferach:

  • wsparcia w czynnościach samoobsługowych (przygotowywanie i spożywanie posiłków i napojów,

  • czynnościach higienicznych, zmianie pozycji, słaniu łóżka i zmianie pościeli itp.),

  • wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (pomoc w sprzątaniu mieszkania, dokonywanie zakupów itp.),

  • wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (pchanie wózka osoby niepełnosprawnej, pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych, pomoc we wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, asystowanie podczas podróży środkami transportu itp.),

  • wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem (wyjście na spacer, asystowanie podczas korzystania z dóbr kultury, w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc podczas innych wizyt, lekarskich, rehabilitacyjnych, w punktach usługowych itp.).

Należy podkreślić, iż zakres czynności będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika w ramach czynności wynikających z karty zgłoszenia do programu, karty zakresu czynności oraz przy uwzględnieniu zgody asystenta osobistego na wykonywanie tych czynności.

ADRESACI PROGRAMU

 

Usługa asystenta osobistego osoby z  niepełnosprawnością dedykowana jest:

- osobom z niepełnosprawnością posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z ww. orzeczeniami,

- dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 EFEKTY PROGRAMU

Realizacja Programu ma umożliwić osobom z niepełnosprawnością skorzystanie z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Korzystając z usług asystencji osobistej uczestnicy będą mieli możliwość częściej spędzać czas poza domem niż przed przystąpieniem do Programu. Dzięki pomocy asystenta osoby będą lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W rezultacie, wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i podniesienie poziomu komunikowania się z otoczeniem będzie stanowiło trwałość poprzez korzystanie przez uczestników Programu z innych usług oferowanych przez Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców gminy Srokowo.

Link do stron internetowych Programu:

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia--dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

 Osoba do kontaktu: 

Joanna Olszewska - Organizator Usług Społecznych 

tel. 89 754 45 33

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat Program Asystent osobisty osoby z niepełnospawnością edycja 2024

    Plakat Program Asystent osobisty osoby z niepełnospawnością edycja 2024