Usługi skierowane do osób starszych i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  1. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze świadczone będą przez:

  • opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb – za usługę pobierana jest opłata zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Gminy Srokowo;

  • w formie tzw. teleopieki. Usługa ta skierowana do osób starszych - samotnych, po 60 roku życia, które mogą potrzebować szybkiej pomocy medycznej. Dzięki tej usłudze będą miały zapewniony dostęp przez 24 godziny do pomocy w razie zagrożenia życia, zasłabnięcia.

  1. Usługi asystenckie w miejscu zamieszkania

Usługi asystenckie skierowane do osób niesamodzielnych (starszych/ z niepełnosprawnością) świadczone przez opiekunów osób starszych lub asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. W/w usługi mają na celu wsparcie osób niesamodzielnych w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

  1. Usługi trenera personalnego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością  (rehabilitacja oaoby z niepełnosprawnością) lub osoby starszej

Usługi świadczone będą przez trenera personalnego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością i osoby starszej. Ćwiczenia oferowane w ramach usługi będą dopasowane indywidualnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej i osoby starszej, mające na celu podniesienie jej sprawności ruchowej oraz zwiększenie sił osoby korzystającej z pomocy trenera personalnego. Głównym celem stosowanych ćwiczeń przez trenera personalnego jest wypracowanie i nauka metod usprawniania mięśni u osoby z niepełnosprawnością, aby nie doprowadzić ich do zaniku, a u osoby starszej usprawnić sprawność ruchową w codziennym funkcjonowaniu.

4. Usługi interwenta kryzysowego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub osoby starszej

Usługi świadczone będą przez interwenta kryzysowego tzn. przez psychologa lub psychiatrę
w sytuacji kryzysowej
osób oraz ich rodzin w razie zaistniałych potrzeb. Interwencja kryzysowa mająca na celu zmniejszenie cierpienia oraz pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i kontroli nad swoim życiem w momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej.

5. Warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Warsztaty realizowane w formie otwartych dyskusji z uczestnikami, kierunek zajęć będzie dopasowany do rzeczywistych potrzeb uczestników warsztatów.

6. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób z niepełnosprawnością

Warsztaty będą miały na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności praktycznych osób opiekujących się swoimi bliskimi z niepełnosprawnością. W ramach zajęć zorganizowane będą zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, ruchu, plastyki, czy też kojarzenia. Każda z wykorzystanych form będzie aktywizowała uczestników spotkań, zarówno do pracy w grupie, jak i w domu oraz rozwijała ich umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu.

7. Opieka wytchnieniowa skierowana do osób i rodzin osób z niepełnosprawnością

Forma wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, polegająca na zapewnieniu opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawności w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia bieżących codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie. Druga forma wsparcia to wspólny wyjazd opiekuna i osoby zależnej, zapewniająca odpoczynek od codziennych obowiązków.

8. Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i ich rodzin

Warsztaty realizowane w formie otwartych dyskusji z uczestnikami, dzięki czemu kierunek zajęć będzie dopasowany do rzeczywistych potrzeb uczestników.

9. Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych.

Warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji oraz umiejętności praktycznych osób opiekujących się swoimi członkami rodzin. W ramach zajęć zorganizowane będą zabawy integracyjne z wykorzystaniem elementów muzykoterapii, ruchu, plastyki, czy też kojarzenia. Każda z wykorzystanych form będzie aktywizowała uczestników spotkań, zarówno do pracy w grupie, jak i w domu oraz rozwijała ich umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu.

10. Wsparcie specjalistyczne skierowane do osób starszych oraz ich rodzin

* Usługi logopedy skierowane do osób z zaburzeniami w mówieniu po przebytej chorobie (np. udar mózgu), wypadku.

* Usługa psychologa skierowana do osób potrzebujących wsparcia psychologicznego.

11. Opieka wytchnieniowa skierowana do rodzin osób starszych

Forma wsparcia dla opiekunów osób starszych, polegająca na zapewnieniu opieki osobie chorej (np. obłożnie lub z chorobą alzheimera, parkinsona) w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia bieżących codziennych spraw, nie może tej opieki sprawować samodzielnie.