Jesteś tutaj: Start / Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

INFORMACJA  DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE DODATEK OSŁONOWY

Przejdź do - INFORMACJA  DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE DODATEK OSŁONOWY

Uwaga!

Wnioski o wypłatę Dodatku Osłonowego składa się od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024r.

 

4 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: INFORMACJA  DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE DODATEK OSŁONOWY

ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana do 30 czerwca 2024r.

We wzorze wniosku o wypłatę dodatku osłonowego konieczne będzie wskazanie osób tworzących gospodarstwo domowe wnioskodawcy. Poprawność wypełnienia wniosków będzie weryfikowana przez pracowników CUS. Warto zaznaczyć, że złożenie nieprawdziwego oświadczenia we wniosku, będzie zagrożone sankcjami karnymi.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego mieszkaniec gminy Srokowo może być złożony w Centrum Usług Społecznych w Srokowie , Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo w formie papierowej w pok. nr 1, bądź drogą elektroniczną (epuap). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap), wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Druk wniosku o dodatek osłonowy można pobrać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie Plac Rynkowy 14, codziennie od 8:00 do 15:00 (druki wyłożone są na stoliku w holu Centrum).

Poniżej w załączeniu jest dostępny druk wniosku oraz poszczególnych oświadczeń do wydruku.

 

4 stycznia 2022
Czytaj więcej o: ZŁÓŻ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY