Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bazy danych podmiotów i organizacji świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

29 lipca 2019

Informacje o przemocy

Przejdź do - Informacje o przemocy

PRZEMOC W RODZINIE TO ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE PRZECIW CZŁONKOWI RODZINY,
NARUSZAJĄCE PRAWA I DOBRA OSOBISTE, POWODUJĄCE CIERPIENIE I SZKODY.

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualnej.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

10 maja 2017
Czytaj więcej o: Informacje o przemocy

Diagnoza, konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Przejdź do - Diagnoza, konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Diagnoza, konsultacje i poradnictwo psychologiczne

Psycholog kliniczny, psychoterapeuta
Izabela Malinowska

przyjmuje w środy od 7:00 do 11:00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Rynkowy 14, Srokowo

Spotkania można ustalać osobiście lub telefonicznie
Tel. 89 754 45 33 lub 34

3 stycznia 2019