Pracownicy Centrum Usług Społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

Iwona Bepirszcz

Dyrektor

89 754 45 33

dyrektor@cussrokowo.pl

Joanna Olszewska

Organizator Usług Społecznych (OUS)

89 754 45 33

sekretariat@cussrokowo.pl

Katarzyna Żejmo

Pracownik socjalny

89 754 45 34

zejmo@cussrokowo.pl

Elżbieta Sadowska

Specjalista pracy socjalnej

89 754 45 34

sadowska@cussrokowo.pl

Anna Soroczyńska

Organizator Pomocy Społecznej

Starszy pracownik socjalny

89 754 45 34

soroczynska@cussrokowo.pl

Mateusz Mojżuk

Starszy specjalista pracy socjalnej

89 754 45 46

mojzuk@cussrokowo.pl

Iwona Przytuła 

Pracownik Socjalny

89 754 45 48

 

 Agnieszka Ewa Bydelska

Asystent rodziny

89 754 45 34 asystent@cussrokowo.pl

Klaudia Szuchalska

Kadry i płace

89 754 45 41

kadry@cussrokowo.pl

Barbara Gbur

Inspektor

89 754 45 27

sr-fa@cussrokowo.pl

 Alicja Dybek

Pomoc administracyjna

89 754 45 27

 

 Marzena Oracz

Główny księgowy

89 754 45 41

ksiegowosc@cussrokowo.pl
Jadwiga Nowińska

Konsultant / Koordynator Klubu Integracji Społecznej

89 754 45 42

kis@cussrokowo.pl

 Iwona Przytuła

Organizator Społeczności Lokalnej (OSL)

89 754 45 48

osl@cussrokowo.pl

Katarzyna Żejmo

Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych (KIPUS)

89 754 45 48

kipus@cussrokowo.pl

Radosław Kowalski

Kierowca

89 754 45 27

-
Hubert Kaczmarek

Radca prawny

- -
Izabela Malinowska

Psycholog kliniczny / psychoterapeuta

- -
Ewa Mielnik-Brysacz Instruktor terapii uzależnień - -