Pracownicy centrum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Imię i nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

-

Sekretarka

-

sekretariat@cussrokowo.pl

Grażyna Jolanta Bień

Dyrektor

89 754 45 33

dyrektor@cussrokowo.pl

Katarzyna Żejmo

Pracownik socjalny

89 754 45 34

zejmo@cussrokowo.pl

Elżbieta Sadowska

Specjalista pracy socjalnej

89 754 45 34

sadowska@cussrokowo.pl

Anna Soroczyńska

Starszy pracownik socjalny

89 754 45 34

soroczynska@cussrokowo.pl

Sonia Radomska

Asystent rodziny

89 754 45 34 asystent@cussrokowo.pl

Marzena Oracz

Aspirant pracy socjalnej

89 754 45 27

sw@cussrokowo.pl

Barbara Gbur

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

89 754 45 27

sr-fa@cussrokowo.pl

Joanna Olszewska

Inspektor

89 754 45 41

olszewska@cussrokowo.pl

Iwona Bepirszcz

Główny księgowy

89 754 45 41

ksiegowosc@cussrokowo.pl
Jadwiga Nowińska

Konsultant / Koordynator Klubu Integracji Społecznej

89 754 45 42

kis@cussrokowo.pl

Ewa Odojewska

Opiekunka domowa

 - -
Hubert Kaczmarek

Radca prawny

- -
Izabela Malinowska

Psycholog kliniczny / psychoterapeuta

- -
Ewa Mielnik-Brysacz Instruktor terapii uzależnień - -