Terminy i wysokość stypendium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Wysokość stypendium szkolnego przypadającego na jednego ucznia będzie ustalona zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dany rok szkolny. Kwoty stypendium kształtują się w granicach od 104,00 zł. do 260,00 zł. miesięcznie.