Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ocena usług przez mieszkańców gminy Srokowo

Ocena usług przez mieszkańców gminy Srokowo

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Srokowie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do wszystkich mieszkańców Gminy Srokowo. Ankieta ma na celu poznanie państwa opinii dotyczącej funkcjonowania Centrum Usług Społecznych oraz uzyskanie informacji na temat potrzeb mieszkańców w zakresie usług społecznych.

25 lipca 2022
Czytaj więcej o: Ocena usług przez mieszkańców gminy Srokowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

Dział Świadczeń Rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, że wnioski na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 będą przyjmowane od 2 sierpnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku

12 lipca 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2022/2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Dział Świadczeń Rodzinnych Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane od 2 sierpnia 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku.

12 lipca 2022
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2022/2023

Doradca Prezydenta prof. Marek Rymsza z wizytą w CUS w Srokowie

Przejdź do - Doradca Prezydenta prof. Marek Rymsza z wizytą w CUS w Srokowie

Dnia 27 czerwca 2022 r. w Centrum Usług Społecznych w Srokowie gościliśmy prof. Marka Rymszę - Doradcę Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i  jednocześnie Przewodniczącego Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju, który przyjechał do Srokowa na zaproszenie Wójta  Marka Olszewskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie i przybliżenie realizowanych działań na rzecz integracji i rozwoju usług społecznych w naszej gminie. Prof. Marek Rymsza przedstawił uczestnikom spotkania koncepcję kroczącej zmiany systemowej, której pierwszym etapem było uchwalenie ustawy o CUS. Mówił także o zadaniach CUS, podkreślił rolę CUS jako koordynatora lokalnych usług społecznych, a także wskazał na istotne znaczenie współpracy CUS z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej, jako dostarczycielami usług dla mieszkańców.

4 lipca 2022
Czytaj więcej o: Doradca Prezydenta prof. Marek Rymsza z wizytą w CUS w Srokowie

Warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Centrum Usług Społecznych w Srokowie zaprasza  podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje, które będą zainteresowane realizacją usług społecznych na 4 - godzinne warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” , dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020. Przewidywany termin warsztatów wrzesień/październik 2022 r.

30 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie

Przejdź do - Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie

Dnia 6 czerwca 2022 r. w Srokowie odbyło się zakończenie obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. To cykliczne przedsięwzięcie trwające od 13 maja do 10 czerwca ma na celu przypomnieć nam wszystkim jak wiele, dla każdego z nas, znaczy rodzina.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie