Zapraszamy srokowskie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w organizowanych warsztatach, spotkaniach i konsultacjach oraz doradztwie skierowanych dla NGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2021

Centrum Usług Społecznych w Srokowie oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego  FOS-a zapraszają srokowskie organizacje pozarządowe do uczestnictwa w organizowanych warsztatach, spotkaniach i konsultacjach oraz doradztwie skierowanym dla NGO.

Chcesz się dowiedzieć, jak wzmocnić funkcjonowanie swojej organizacji?

Potrzebujesz wsparcia w procesie jej rozwoju?

Chcesz się dowiedzieć jakie korzyści idą za dobrze przygotowanym i przeprowadzonym procesem pracy organizacji?

Chcesz się dowiedzieć na temat wolontariatu ?

ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH WARSZTATACH  I SPOTKANIACH PROWADZONYCH PRZEZ SPECJALISTÓW!

ZAPEWNIAMY:
• Realizację wstępnej diagnozy i analizę stanu wyjściowego organizacji.
• Szkolenia dla członków organizacji, pracowników i wolontariuszy w zakresie wymogów świadczenia usług społecznych na rzecz mieszkańców gminy Srokowo.
• Wsparcie w działaniach korygujących, wnioski i wytyczne do dalszego funkcjonowania organizacji.

* Przez cały okres udziału w zajęciach gwarantujemy konsultacje i doradztwo, dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji.

KRYTERIA WYBORU ORGANIZACJI:
• Organizacje mające siedzibę̨̨ i/lub prowadzące działania na terenie gminy Srokowo.
• Projekt ma charakter pilotażu.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

PRACA Z ORGANIZACJAMI odbywać się będzie w okresie od lipca 2021 r. do czerwca 2023 r.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:

– w  Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14 w dni powszednie w godzinach 7.30-14.30

– na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych : www.cussrokowo.pl  w zakładce dokumenty do pobrania.

Informacje oraz zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu 89 754 45 42 w dni powszednie w godzinach 7.30-14.30 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: kis@cussrokowo.pl

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14, w zamkniętych kopertach z napisem:

Formularz rekrutacyjny do „ Punkt doradczy dla organizacji pozarządowych i podmiotów  ” , „Warsztaty, konsultacje, spotkania dla członków NGO  na temat wsparcia usług społecznych”; Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych” w godzinach od 08.00 do 14.30.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.