Rekrutacja do Akademii Małego Dziecka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2021

Szanowni Rodzice

Niniejszym informujemy, że obecnie jest prowadzona rekrutacja do Akademii Małego Dziecka.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) są rodzice z dziećmi do lat 3. Spotkania grup będą odbywały się w świetlicach wiejskich, na terenie gminy Srokowo. I edycja spotkań dwóch grup rozpocznie się od lipca 2021 r. i będzie trwała do listopada 2021 r.

Wszystkie informacje i formularze związane z rekrutacją dostępne są:

– w  Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14 w dni powszednie w godzinach 7.30-14.30

– na stronie internetowej Centrum Usług Społecznych : www.cussrokowo.pl  w zakładce dokumenty do pobrania - projekt.

Informacje oraz zapytania dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod numerem telefonu  89 754 45 42 w dni powszednie w godzinach 7.30-14.30 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: kis@cussrokowo.pl

Dokumenty rekrutacyjne wypełnia i podpisuje: rodzic lub opiekun prawny dziecka. Każdy rodzic przed wypełnieniem dokumentów zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz Rekrutacyjny) należy składać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie, Plac Rynkowy 14, w zamkniętych kopertach z napisem: Formularz rekrutacyjny do „ Akademia Małego Dziecka”  w godzinach od 08.00 do 14.30.

Rekrutacja odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w regulaminie rekrutacji.

Działania są realizowane w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.