Złóż wniosek na usługę społeczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

l.p

Usługa społeczna

Wykonawca

Pobierz wniosek

Usługi skierowane do członków organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust.3   ( pkt. 1-32a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.

Punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

2.

Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

3

Warsztaty organizacji i prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

Usługi skierowane do rodziców  i dzieci

1.

Akademia Małego Dziecka -  skierowana do rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

2.

Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

3.

Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

Usługi skierowane do osób starszych

1.

Teleopieka –  urządzenie „opaska życia” + dostęp do  centrum teleopieki

SiDLY spółka z o.o.
00-020 Warszawa, Chmielna 2 lokal 31

WNIOSEK