Złóż wniosek na usługę społeczną

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

l.p.

Usługa społeczna

Wykonawca

Pobierz wniosek

Usługi skierowane do członków organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 (pkt. 1-32a) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.

Punkt doradczy dla podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

2.

Warsztaty konsultacyjne, spotkania dla członków NGO na temat wsparcia usług społecznych.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

3

Warsztaty organizacji i  prowadzenia wolontariatu usług społecznych dla mieszkańców.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

Usługi skierowane do rodziców  i dzieci

1.

Akademia Małego Dziecka -  skierowana do rodziców z dziećmi, w szczególności w wieku do lat 3.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

WNIOSEK

2.

Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

3.

Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa, Olsztyn

4.

Integracja Sensoryczna- usługa skierowana do dzieci

Karolina Senio, Srokowo

Usługi skierowane do osób starszych

1.

Teleopieka –  urządzenie „opaska życia” + dostęp do  centrum teleopieki

SiDLY spółka z o.o.
00-020 Warszawa,
ul. Chmielna 2 lokal 31

WNIOSEK

2.

Usługa interwenta kryzysowego w miejscu zamieszkania osoby starszej (psycholog)

Izabela Malinowska
Psycholog kliniczny

3.

Usługa Logopedy (skierowana do osób starszych)

Gabinet Diagnostyczno-Terapeutyczny Prywatna Praktyka Specjalistyczna Dorota Sapela - Wiezorek, Kętrzyn

Usługi skierowane do mieszkańców

1.

Warsztaty zdrowego odżywiania i dietetyki dla mieszkańców pn. „ Fit wieś czyli zdrowe jedzenie to zdrowe myślenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Silcu „Malwy”

WNIOSEK

2.

Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców pn. „ Razem po zdrowie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Silcu „Malwy”

3.

Punkt doradczy dla mieszkańców - Poradnictwo psychologiczne

Izabela Malinowska- psycholog kliniczny

4.

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców - Poradnictwo prawne

Hubert Kaczmarek
Radca prawny

5.

Punkt konsultacyjny -Terapia uzależnień

Ewa Brysacz-Mielnik
Terapeuta Uzależnień

6.

Punkt doradczy dla mieszkańców - wsparcie terapeutyczne indywidualne

Dagmara Rosikoń
Psycholog

Usługi skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin

1.

Usługa interwenta kryzysowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (psycholog)

Izabel a Malinowska
Psycholog Kliniczny

WNIOSEK

2.

Rehabilitacja osoby niepełnosprawnej (trener personalny)

Tomasz Bieglecki – trener personalny

3.

Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
11-400 Kętrzyn,
ul. Budowlana 5

4.

Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób niepełnosprawnych

Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
11-400 Kętrzyn,
ul. Budowlana 5