Klub Integracji Społecznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wizyta studyjna - podmioty ekonomii społecznej w Gdańsku.

Koordynator Klubu Integracji Społecznej i Organizator Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Srokowie wzięły udziału w dwudniowej wizycie studyjnej dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z województwa warmińsko-mazurskiego, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia 2023 r. na terenie województwa pomorskiego. Wizyta studyjna została  zorganizowana w ramach projektu  pozakonkursowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2021-2023.

Celem organizowanej wizyty studyjnej była wymiana informacji oraz poznanie dobrych praktyk poprzez prezentację działań, spotkań z kadrą podmiotów reintegracyjnych, wizyty w podmiotach ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w zakresie:

  1. funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych (zekonomizowanych), spółek non-profit oraz podmiotów reintegracyjnych,

  2. tworzenie mieszkań chronionych, wspomaganych,

  3. realizacja usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej (realizacja usług opiekuńczych wytchnieniowych/asystenckich/wsparcia terapeutycznego),

  4. tworzenie trwałych miejsc pracy dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie poprzez prezentację działań podmiotów oraz spotkania z kadrą

Mieliśmy możliwość poznania takich miejsc jak:

Fundacja RC, ul. Grunwaldzka 5, Gdańsk oraz Spółdzielnia Socjalna ZEROBAN – case study
Misją Zeroban jest zaspokojenie potrzeb ludzi i firm, którzy szukają możliwości włączenia w swoje
codzienne życie prospołecznych postaw oraz którzy chcą być świadomymi konsumentami w myśl
idei zero waste. Kupując produkty i akcesoria wytwarzanie przez zespół spółdzielni, działasz
społecznie, ponieważ: - pomagasz ludziom wykluczonym z rynku pracy - promujesz idei ekonomii
społecznej, - wspierasz lokalną przedsiębiorczość, - promujesz postawę zero waste i fair trade.
https://zeroban.com.pl

Dobry Deal - sklep ekonomii społecznej- dobre praktyki, szanse i wyzwania
Dobry Deal to sklep w Gdańsku Wrzeszczu, w którym kupisz produkty i przedmioty wytwarzane
przez podmioty ekonomii społecznej.
https://www.facebook.com/dobrydeal

Fundacja Świat Wrażliwy – CAFFE AKTYWNI, ul. Kartuska 108, Gdańsk
Fundacja zajmuje się aktywizowaniem młodych osób z NI oraz seniorów. Stworzone zostało dla
nich - oraz dla całej społeczności lokalnej - innowacyjne miejsce spotkań socjalizujących, terapii i
aktywizacji zawodowej. To miejsce wypełnione pracą, przyjaźnią, wśród ludzi. Fundacja otworzyła
Caffe Aktywni gdzie zatrudnia seniorów Mentorów i osoby młode z niepełnosprawnością.
https://www.facebook.com/CaffeAktywni?locale=pl_PL

Spotkanie w podmiocie ekonomii społecznej – prelekcja na temat działalności,
warsztaty kulinarne/ Restauracji Kuchnia Aleksandry. - podmiot ekonomii społecznej
http://www.catering.aleks.pl/index.html

Galeria Zmysłów - Stowarzyszenie Invisibilia, ul. Okopowa 7 ( 1 – piętro) Gdańsk 80-819

Stowarzyszenie prowadzi Muzeum Niewidzialny Gdańsk. Muzeum zwiedzane w ciemności.
Jego wyjątkowość polega na zwiedzaniu przy użyciu wszystkich zmysłów poza wzrokiem. Wizyta
w Galerii pozwoli spojrzeć na otaczający nas świat zmysłami, dostrzec niezauważalne i poznać
zmysłowość ciemności i rozkosz zapachu i dźwięku. Stowarzyszenie tworzą i w nim pracują osoby
z niepełnosprawnością wzroku. Jest to organizacja działająca na rzecz edukacji oraz integracji i
reintegracji osób niepełnosprawnych.
Wsparcie osób z niepełnosprawnościami, szczególnie osób niewidomych i niedowidzących.
https://gdanskagaleriazmyslow.pl/

          

      

 

  

 

    

 

  

 

  

Artykuły

RAPORT Z BADAŃ POTENCJAŁ WARMIŃSKO-MAZURSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ DO REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH W LATACH 2023-2030

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z badaniem przeprowadzonytm na zlecenie  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  przez Firmę Lokalne Badania Społeczne pn. „Potencjał warmińskomazurskich podmiotów ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych w latach 2023-2030” 

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE (warmia.mazury.pl)

17 października 2023

Zakończenie realizacji projektu „ Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

Przejdź do - Zakończenie realizacji projektu „ Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie zrealizował  projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO Warmia Mazury 2014- 2020 pn. „Klub integracji społecznej droga do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo” w okresie od 22 sierpnia 2018 r. do 4 grudnia 2019 r.

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zakończenie realizacji projektu „ Klub integracji społecznej drogą do wysokiej jakości usług w Gminie Srokowo”

Kolejny etap projektu już za nami - wizyta studyjna 2019 !

Przejdź do - Kolejny etap projektu już za nami - wizyta studyjna 2019 !

Uczestnicy II edycji projektu pn. "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" wzięli udział w dwudniowej wizycie studyjnej. Grupa poznała różne formy przedsiębiorczości na przykładzie Wioski Hobbitów i Centrum Edukacji   i Promocji Regionu w Szymbarku. Uczestnicy wizyty studyjnej poprzez aktywny udział w grze terenowej poznali jak funkcjonuje taka gra, mogli obserwować osoby prowadzące grę, ich zaangażowanie, stroje i umiejętności aktorskie. Natomiast w Szymbarku uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach wypieku chleba oraz mogli zaobserwować jak wykorzystano elementy architektury regionalnej i dziedzictwa kulturowego regionu w działalności gospodarczej.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Kolejny etap projektu już za nami - wizyta studyjna 2019 !

Wydarzenie lokalne 2019 „Rety, rety- Kabarety i Balety!”

Przejdź do - Wydarzenie lokalne 2019 „Rety, rety- Kabarety i Balety!”

Po długich przygotowaniach uczestnicy II edycji projektu p.n.: "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo" wspólnie zorganizowali wydarzenie lokalne skierowane do społeczności lokalnej. W tym roku miejscem organizacji wydarzenia „ Rety, rety -Kabarety i Balety !” była miejscowość Jegławki.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Wydarzenie lokalne 2019 „Rety, rety- Kabarety i Balety!”

Uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Przejdź do - Uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Kolejnych 13 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” rozpoczęło od marca 2019 r. cykl szkoleń warsztatowych. Warsztaty poprzedziły  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które  poprzez  diagnozę, sytuację funkcjonowania społecznego i zawodowego, określą kompetencje, zasoby, trudności, problemy, predyspozycje, potrzeby i oczekiwania  u uczestników projektu.

31 października 2019
Czytaj więcej o: Uczestnicy II edycji projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

Przejdź do - Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe

13 uczestników projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Srokowo” rozpoczęło od kwietnia cykl szkoleń warsztatowych. Warsztaty poprzedziły  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, które  poprzez  diagnozę , sytuację funkcjonowania społecznego i zawodowego, określą kompetencje, zasoby, trudności, problemy predyspozycje, potrzeby i oczekiwania  u uczestników projektu.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Uczestnicy projektu rozpoczęli zajęcia warsztatowe