Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Centrum Usług Społecznych w Srokowie zaprasza  podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne organizacje, które będą zainteresowane realizacją usług społecznych na 4 - godzinne warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” , dofinansowanego ze środków EFS w ramach POWER 2014-2020. Przewidywany termin warsztatów wrzesień/październik 2022 r.

30 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Warsztaty w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie

Przejdź do - Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie

Dnia 6 czerwca 2022 r. w Srokowie odbyło się zakończenie obchodów XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina z wartościami to silna rodzina”. To cykliczne przedsięwzięcie trwające od 13 maja do 10 czerwca ma na celu przypomnieć nam wszystkim jak wiele, dla każdego z nas, znaczy rodzina.

9 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zakończenie XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Srokowie

Dni Rodziny

11 maja 2022

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego

MORZE - Poddąbie 2022. 

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2006 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Wypoczynek dla dzieci i młodzieży rolników z województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego

Informacja w sprawie dodatku osłonowego

Centrum Usług Społecznych w Srokowie informuje, iż  informacje o przyznaniu dodatku osłonowego są do odbioru w pokoju nr 2 dla  wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie dodatku osłonowego do dnia 31 stycznia 2022 r.

Ponadto informujemy iż wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana dnia 30 marca 2022 r.

28 marca 2022

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022-2024

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022-2024

17 marca 2022