Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie z dniem 1 maja 2021 r. został przekształcony w Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych w Srokowie jest jednostką organizacyjną Gminy Srokowo działającą w formie jednostki budżetowej powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych oraz indywidulanych jej mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji  i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej.

Wyjaśnienie:

Na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1818) z dniem 01.05.2021 r. zadania, które do tej pory były realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie zostaną przekazane do realizacji:

Centrum Usług Społecznych, ul. Plac Rynkowy 14,  11-420 Srokowo.
Oznacza to, że dotychczasowe sprawy prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie zostają przejęte w całości i będą prowadzone przez Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

Od 1 maja 2021 r. wszelkie pisma i wnioski należy adresować na adres:

Centrum Usług Społecznych, ul. Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo,
kontakt e-mail:
sekretariat@cussrokowo.pl  tel.  89 754 45 33
strona internetowa: www.cussrokowo.pl

 

Informujemy, iż w związku z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa
SARS-CoV-2
w Centrum Usług Społecznych w Srokowie
dla osób objętych kwarantanną
potrzebujących pomocy
jest dostępny codziennie do godz. 19:00
nr tel. 517 669 048

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie informacji na temat
osób starszych, samotnych potrzebujących szczególnej pomocy.

Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie ogłasza nabór na wolne stanowisko - asystent osoby niepełnosprawnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Srokowie ogłasza nabór na stanowisko - opiekun osoby starszej

Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019–2023

Program został przyjęty przez Radę Ministrów Uchwałą  Nr 140 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019- 2023 (M.P z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu (moduł 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

26 lutego 2021
Czytaj więcej o: Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Realizowanie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Teraz i co potem?

Powiększ zdjęcie

Realizowanie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Teraz i co potem?

Pod takim tytułem dnia 8 lutego 2021r. w godz. od 15:30 do 16.30 odbyło się spotkanie on-line za pomocą aplikacji Webex, które zorganizowane było przez Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo Piotra Dziadonia, Wójta Gminy Srokowo Marka Olszewskiego i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Srokowie Jolantę Bień.

9 lutego 2021
Czytaj więcej o: Realizowanie usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Teraz i co potem?

Ankieta dotycząca projektu pt. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”.

Szanowni Państwo!
Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższych ankiet, służących diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych, przeprowadzanej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”. Ankiety są anonimowe, a ich wyniki posłużą opracowaniu zbiorczego raportu.

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Srokowo
https://forms.gle/P8QZ2C1mJyEBXnVdA

Ankieta skierowana do młodzieży mieszkającej w gminie Srokowo
https://forms.gle/JUNgThaosNr4bSdY9

8 lutego 2021
Czytaj więcej o: Ankieta dotycząca projektu pt. „Centrum Usług Społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo”.

Dopłaty do czynszu

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021, poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe.

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Srokowie informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 

1 lutego 2021
Czytaj więcej o: Dopłaty do czynszu