INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 listopada 2021

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20120, Podprogram 2021,  informujemy, że skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane od 24 listopada 2021r.

Zgodnie z Wytycznymi realizacji Podprogramu 2021 pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego, uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Druk oświadczenia o dochodach można pobrać w Centrum Usług Społecznych w Srokowie Plac Rynkowy 14, codziennie od 8:00 do 14:00 (druki wyłożone są na stoliku w holu centrum).

Jednocześnie informujemy, że wypełnione oświadczenia/zaświadczenia o dochodach (dochód netto z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowania) należy składać u pracowników socjalnych.

Podczas wizyty w centrum i składania dokumentów w pomieszczeniu może przebywać jedna osoba.

Anna Soroczyńska- 89 754 45 34 lub 517 669 048;         email: soroczynska@cusssrokowo.pl
Elżbieta Sadowska – 89 754 45 34 lub 798 944 517;        email: sadowska@cusssrokowo.pl
Katarzyna Żejmo– 89 754 45 34  lub 798 945 220;         email: zejmo@cusssrokowo.pl

Wszelkie wątpliwości, zapytania należy wyjaśniać telefonicznie z pracownikami socjalnymi danego rejonu.

W związku ze wzrostem zarażeń koronawirusem bardzo prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa:

-zakrywanie ust i nosa w miejscach publicznych
-zachowanie dystansu społecznego 1,5 m
-dezynfekcja rąk

z up. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Srokowie
Joanna Olszewska

Pliki do pobrania